วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง กิจกรรมวันลอยกระทงกับโตโยต้าซัมมิท

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง กิจกรรมวันลอยกระทงกับโตโยต้าซัมมิท

20 November 2023

Loy Krathong Festival 
วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ขอเชิญร่วมบุญกับโตโยต้าซัมมิท 24-25 พ.ย. นี้! บริจาคเริ่มต้นเพียง 20 บาท ก็รับกระทงอาหารปลากันไปเลย
หรือสามารถทำกระทงตามสไตล์ของตัวเองได้อีกด้วย