ทีมเดียวกันก็ต้องไปด้วยกันทุกที่ เติมเต็มช่วงเวลาดีๆ ให้มีความหมายยิ่งขึ้นกับ ALL NEW TOYOTA VELOZ

ทีมเดียวกันก็ต้องไปด้วยกันทุกที่ เติมเต็มช่วงเวลาดีๆ ให้มีความหมายยิ่งขึ้นกับ ALL NEW TOYOTA VELOZ

07 June 2021

ทีมเดียวกันก็ต้องไปด้วยกันทุกที่ เติมเต็มช่วงเวลาดีๆ ให้มีความหมายยิ่งขึ้นกับ ALL NEW TOYOTA VELOZ ยนตรกรรมอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง สไตล์ Premium Crossover มั่นใจทุกครั้งที่เดินทางไปด้วยกัน