เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ HILUX GENERATION

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ HILUX GENERATION

20 March 2024

ด่วน!! เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว!!!
สำหรับ HILUX GENERATION 
ราคาเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลย

รุ่น Z EDITION SMART CAB
2.4 ENTRY        ราคา 669,000 บาท
2.4 ENTRY A/T ราคา 719,000 บาท
2.4 MID              ราคา 740,000 บาท
2.4 MID A/T       ราคา 790,000 บาท

รุ่น Z EDITION DOUBLE CAB
2.4 ENTRY         ราคา 744,000 บาท
2.4 ENTRY A/T  ราคา 784,000 บาท
2.4 MID              ราคา 822,000 บาท
2.4 MID A/T       ราคา 862,000 บาท

รุ่น PRERUNER SMART CAB
2.4 ENTRY         ราคา 775,000 บาท
2.4 ENTRY A/T  ราคา 825,000 บาท
2.4 MID              ราคา 839,000 บาท
2.4 MID A/T       ราคา 889,000 บาท

รุ่น PRERUNER DOUBLE CAB
2.4 ENTRY         ราคา 881,000 บาท
2.4 ENTRY A/T  ราคา 931,000 บาท
2.4 MID              ราคา 931,000 บาท
2.4 MID A/T       ราคา 981,000 บาท
2.4 HIGH            ราคา 1,022,000 บาท
2.4 HIGH A/T     ราคา 1,022,000 บาท

รุ่น 4x4 SMART CAB
2.4 MID              ราคา 944,000 บาท
2.8 MID A/T       ราคา 1,041,000 บาท

รุ่น 4x4 DOUBLE CAB
2.4 MID              ราคา 1,050,000 บาท
2.8 HIGH            ราคา 1,202,000 บาท
2.8 HIGH A/T     ราคา 1,252,000 บาท

รุ่น ROCCO SMART CAB
2.8 ROCCO A/T 4x4  ราคา 1,161,000 บาท
2.4 ROCCO A/T 4x2  ราคา 1,202,000 บาท

รุ่น ROCCO DOUBLE CAB
2.8 ROCCO A/T 4x4  ราคา 1,326,000 บาท
2.4 ROCCO A/T 4x2  ราคา 1,136,000 บาท

รุ่น GR SPORT ขับเคลื่อน 2 ล้อ
2.8 GR-S A/T  ราคา 934,000 บาท

รุ่น GR SPORT ขับเคลื่อน 4 ล้อ
2.8 GR-S A/T  ราคา 1,499,000 บาท
(WIDE TREAD)