น้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายบ่อยแค่ไหน เพื่อถนอมเครื่องยนต์

น้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายบ่อยแค่ไหน เพื่อถนอมเครื่องยนต์

16 March 2024

น้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายบ่อยแค่ไหน เพื่อถนอมเครื่องยนต์
โดยปกติแล้วระยะเวลาในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเป็นส่วนประกอบ เช่น ระยะเวลาการงานรถ การจอดรถทิ้งไว้นาน ๆ เป็นต้น แต่หากต้องการกำหนดการเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วล่ะก็ สามารถแบ่งเป็นระยะได้ 2 แบบ  

•    เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทาง - เป็นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อเข็มไมล์อยู่ในระยะที่กำหนด เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ เช่น ทุก 5,000 กิโลเมตร 8,000 กิโลเมตร หรือ 10,000 กิโลเมตร เป็นต้น 

•    เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามเวลา - เหมาะกับรถที่ใช้งานน้อย ไม่ค่อยได้นำรถออกไปวิ่ง แม้จะจอดรถทิ้งไว้มากกว่าวิ่งก็ต้องทำการถ่ายน้ำมันเครื่องเช่นกัน โดยอาจกำหนดระยะเวลาเอาไว้ทุก 6 เดือน หรือ 2-3 ครั้งต่อปีก็ได้เช่นกัน

หากไม่ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนานเกินไป ในระหว่างที่รถวิ่งก็อาจทำให้เกิดควันดำ เกิดเขม่า ภายในเครื่องยนต์เกิดความร้อนและแรงเสียดทานจนทำให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ สึกหรอเร็วขึ้น รวมถึงมีสิ่งสกปรกอุดตัน ไปจนถึงทำให้รถเป็นสนิมจนกัดกินลึกถึงเครื่องยนต์ได้