โตโยต้าซัมมิท สวัสดีปีใหม่

โตโยต้าซัมมิท สวัสดีปีใหม่

01 January 2024

สวัสดีปีใหม่ / Happy New Year 2024
บริษัท โตโยต้า ซัมมิท จำกัด
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ ให้โตโยต้าซัมมิทได้ดูแลคุณ และ รถของคุณในปีที่ผ่านมา
ทุกคำติชมจากทุกท่าน ทางศูนย์บริการ เราจะนำมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อสร้างคุณภาพการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน
เราจะสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม 
ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม

เราทีมงาน โตโยต้า ซัมมิท จะมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งความรู้และทักษะอย่างเต็มรูปแบบ 
ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และ กระบวนการใหม่ๆ  “New Process Innovation” 
เพื่อตอบโจทย์ “เหนือความคาดหมาย”