เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท โตโยต้า ซัมมิท จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 1992 โดยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยบริษัท ซัมมิท ออโต้ แมเน็จเม้นท์ และบริษัท ซุมิ-ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่ โตโยต้า ประกอบด้วย 5 สาขา

สาส์นจากประธาน

เรา ทีมงาน โตโยต้า ซัมมิท จะมุ่งเน้นการพัฒนา ทั้งความรู้และทักษะอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมกระบวนการใหม่ๆ “New Process Innovation” เพื่อตอบโจทย์ “เหนือความคาดหมาย”

สาส์นจากรองประธาน