TOYOTA INSURACE
About Toyota Care

Toyota Insurance คืออะไร

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ความมุ่งมั่นทุ่มเทในงานบริการ ของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ผลักดันให้ บริษัทโตโยต้า ซัมมิท จำกัด ได้ตระหนักถึงการให้บริการแบบครบวงจร รวมถึงการดูแลด้านประกันภัย โดยการสร้างความความเชื่อมั่น และการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก บริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศ เพื่อการบริการและดูแลใส่ใจลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

ทำไมควรเลือกโตโยต้า ซัมมิท ดูแลประกันภัย

คัดสรรบริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำ
มั่นใจได้ว่าได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยชั้นนำ และมีที่ปรึกษาด้านประกันภัยคอยให้คำแนะนำและบริการ
เชื่อมั่นในการให้บริการครบวงจร โดยเรามีศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตราฐาน โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

ต่อภาษีประจำปี

สำหรับลูกค้าของเรา จะได้รับการบริการต่อภาษีรถยนต์ โดยไม่คิดค่าบริการ ลูกค้าจะชำระเพียงภาษีประจำปีเท่านั้น

อ่านต่อ

ส่งข้อความถึงเรา

ส่งข้อความถึงเรา

ติดต่อ

Address

โทร

02 022 6555

อีเมล

[email protected]

Follow Us

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

ให้การคุ้มครองและรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ และที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ชีวิตและร่างกายของคู่กรณี หากเราเป็นฝ่ายผิด รวมถึงกรณีรถยนต์ของเราสูญหาย หรือไฟไหม

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2

รับผิดชอบเหมือนประเภทที่ 1 รวมกรณีรถยนต์ของเราสูญหายหรือไฟไหม้ เพียงแต่ไม่รวมความเสียหายกับรถยนต์ หากเราเป็นฝ่ายผิด เราต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอ

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+

รับผิดชอบทุกอย่างเหมือนประเภทที่ 2 บวกรับผิดชอบกับรถยนต์ของเรากรณีชนกับยานพาหนะทางบก (รถชนรถเท่านั้น)

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

รับผิดชอบเฉพาะของคู่กรณี ในกรณีเราเป็นฝ่ายผิด แต่ไม่รับผิดชอบความเสียหายของรถยนต์เรา

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+

รับผิดชอบเหมือนประเภท 3 บวกรับผิดชอบรถยนต์ของเรากรณีชนกับยานพาหนะทางบก ( รถชนรถเท่านั้น )

บริการของเรา

บริษัทประกันภัย