Body and Paint Service Centerระบบขัดแห้ง

 • ป้องกันการเกิดสนิม
 • สีไม่บวมหรือลอกร่อน

อะไหล่แท้โตโยต้า

 • เสริมสมรรถนะรถอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทนทาน ปลอดภัยในการขับขี่
 • ยืดอายุการใช้งานของรถ

สีสูตรน้ำ มาตรฐานโรงงาน

 • สวยเงางาม ทนทานต่อการใช้งาน
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เครื่องดึงตัวถังมาตรฐาน

 • ชุดวัดตัวถังระบบคอมพิวเตอร์
 • คืนค่าตัวถังตามมาตรฐานโรงงาน
 • ประสิทธิภาพการทรงตัวสูง

รับประกันงานซ่อม สูงสุด 12 เดือน


ข้อยกเว้นการรับประกัน งานซ่อมตัวถังและสี

 • ผลกระทบเนื่องจากขาดการบำรุงรักษาทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องจากการเสื่อมสภาพหรือสึกหรอไปตามการใช้งานตามปกติ เช่น การปรับตั้งศูนย์ล้อถ่วงยาง เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ฟิวส์ หัวเทียน สายพาน สายพานไทม์มิ่ง เป็นต้น
 • รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท เช่น การแข่งขัน การบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ฯลฯ
 • ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝนกรด สารเคมี เกลือ น้ำยางต้นไม้ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ พายุฝนฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
 • การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษาการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
 • การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า
 • ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ เช่น สะเก็ดหิน รอยขีดข่วน
 • ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลา ความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ