ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 Tcare

แบ่งจ่ายสบายๆ 0% นาน 10 เดือน
เฉพาะบัตรเครดิต กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงไทย กรุงเทพ กรุงศรีอยุธยา

แผนประกันภัยรถยนต์พิเศษ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับลูกค้าโตโยต้าเท่านั้น 
ประกันภัยชั้น 1 TOYOTA CARE ซึ่งเป็นโครงการจัดทำร่วมกับจัดทำร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำดังนี้
 สิทธิประโยชน์แห่งความมั่นใจกับประกันภัยชั้น 1 TOYOTA CARE

  • สามารถเข้าซ่อมได้ที่ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี (BP Shop)ของโตโยต้าทั่วประเทศ
  • รับประกันคุณภาพงานซ่อมสูงสุด 12 เดือน
  • การรับประกันภัยสูงสุดต่อเนื่อง 5 ปี
  • อะไหล่แท้จากโตโยต้า
  • บริการรถลากกรณีเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ)


ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1
ให้การคุ้มครองและรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ และที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ชีวิตและร่างกายของคู่กรณี หากเราเป็นฝ่ายผิด รวมถึงกรณีรถยนต์ของเราสูญหาย หรือไฟไหม้


ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2
รับผิดชอบเหมือนประเภทที่ 1 รวมกรณีรถยนต์ของเราสูญหายหรือไฟไหม้ เพียงแต่ไม่รวมความเสียหายกับรถยนต์ หากเราเป็นฝ่ายผิด เราต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง


ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+
รับผิดชอบทุกอย่างเหมือนประเภทที่ 2 บวกรับผิดชอบกับรถยนต์ของเรากรณีชนกับยานพาหนะทางบก (รถชนรถเท่านั้น )


ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3
รับผิดชอบเฉพาะของคู่กรณี ในกรณีเราเป็นฝ่ายผิด แต่ไม่รับผิดชอบความเสียหายของรถยนต์เรา


ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+
รับผิดชอบเหมือนประเภท 3 บวกรับผิดชอบรถยนต์ของเรากรณีชนกับยานพาหนะทางบก (รถชนรถเท่านั้น )

 

เชื่อมั่นและอุ่นใจ ด้วยการดูแลจากเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาด้านประกันภัย
จะคัดเลือกประกันที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน พร้อมมั่นใจได้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาตลอดอายุกรมธรรม์ 

*เงื่อนไขและความคุ้มครอง เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทประกันภัยกำหนด** 

⦁    กรมธรรม์จะมีผลคุ้มครอง เมื่อลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัย และผ่านการพิจารณารับประกันภัย โดยบริษัทผู้รับประกันภัยแล้ว
⦁    ลูกค้า จะได้รับกรมธรรม์ ภายใน 7-15 วันหลังจากได้รับการอนุมัติจากบริษัทผู้รับประกันภัย
⦁    กรณีลูกค้าอยู่ระหว่างการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย (ถ่ายภาพรถคันที่เอาประกันภัย เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยจากบริษัทผู้รับประกันภัย) หากรถยนต์ลูกค้าประสบอุบัติเหตุ ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมได้ เฉพาะกรณีที่การเคลมนั้นเกิดเหตุขึ้นในปัจจุบันที่มีคู่กรณีเท่านั้น
⦁    กำหนดทุนประกันภัยรถยนต์ ให้เหมาะสมกับรถยนต์ที่รับประกันภัย กรณีกรมธรรม์ประเภท 1 จะได้รับความคุ้มครองในทุนประกันเริ่มต้น 80% ของราคารถยนต์ หรือตามราคากลางรถยนต์ในปีนั้นๆ สำหรับกรมธรรม์ที่มีการระบุความเสียหายส่วนแรก หรือกรมธรรม์ประเภท 2+ , 3+ จะได้รับความคุ้มครองในทุนประกันต่ำกว่า 80% ของราคารถยนต์ หรือตามราคากลางรถยนต์ในปีนั้นๆ (เงื่อนไขเป็นไปตามแต่ละบริษัทประกันภัยกำหนด)
⦁    อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทผู้รับประกันภัย
⦁    การเลือกใช้อัตราเบี้ยประกันภัย ให้อ้างอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งตามเล่มทะเบียนรถยนต์
⦁    รายละเอียดความคุ้มครอง และข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
⦁    ควรศึกษา และทำความเข้าใจเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
 

 

 


Contact