บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (Toyota 24 HRs. Roadside Service Plus)

เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ในหลายภาษา ทั้งข้อมูล ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพของคุณสำหรับการเดินทาง, บริการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือจัดพาหนะฉุกเฉินเพื่อนำส่งที่พักอาศัย นอกจากนี้ Toyota 24 HRs. RoadsideService Plus ยังมี บริการ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางท่องเที่ยว

Package ระยะเวลา 1 ปี ไม่กำหนด ระยะทาง

  Call Center 24 hrs.   สื่อสารได้หลายภาษา บริการให้ข้อมูล
  ข่าวสารตลอดเวลา
  ให้บริการเท่านั้น (บริการ 24ชม. ต่อวัน
  ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  Vehicle Assistance     • บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน
    • บริการซ่อมตามทาง
    • บริการรถยก - ลาก
    • บริการซ่อมทั่วประเทศ
    • บริการจัดพาหนะฉุกเฉิน
   เพื่อนำส่งที่พักอาศัย
    • เติมฟรี 10 ลิตร ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
    • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อม หรือ ยก - ลากสูงสุด
   ไม่เกิน 1,500 และไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี หรือเช่าโรงแรมหรือ
   ที่พัก ให้กับผู้ได้รับความคุ้มครอง เป็นระยะเวลาไม่เกิน
   2 วันโดย ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
  Medical Assistance     • แนะนำข้อมูลทางการแพทย์
    • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
    • ให้บริการเท่านั้น
    • เฉพาะระยะทางที่อยู่ห่างจากภูมิลำเนา อย่างน้อย 100
   กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดต่อเข้ามาที่ Toyota Roadside Service Hotline: 02-203-9789

เงื่อนไขการให้บริการและข้อยกเว้น คลิกที่นี่