บริการเช็คระยะฟรี 2 ครั้ง

เงื่อนไขการใช้บริการเช็คระยะ

ลูกค้าที่ซื้อรถรับรองคุณภาพ โตโยต้า ชัวร์ สามารถนำรถเข้าศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าทั่วประเทศได้ โดยการขอรับบริการ
เช็คระยะ 2 ครั้ง หรือ 20, 000 กิโลเมตร ตามรายละเอียดที่ระบุในบัตรใช้สิทธิ์เข้าเช็คระยะ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. รถที่ใช้สิทธิ์ได้ จะต้องเป็นรถที่หมายเลขตัวถังเดียวกับที่ลงที่ทะบียนไว้ในสมุดคู่มือ
2. ในกรณีที่ขายรถให้ผู้อื่น ผู้ซื้อต่อสามารถใช้สิทธิประโยชน์ส่วนที่เหลือต่อได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่
3. สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามวันที่ระบุเท่านั้น กรณีเลยวันหมดอายุไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเงินได้
4. สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด ในแคมเปญอื่นๆ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้
5. การใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขนี้เฉพาะการเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าเท่านั้น

การรับสิทธิ์เช็คระยะฟรี

1. สำหรับรถที่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขฟรีค่าบริการตรวจเช็คตามระยะทางของรถใหม่ (3 ปี / 50,000 กม.)
สามารถใช้สิทธิฟรีค่าบริการตรวจเช็คตามระยะทางของรถใช้แล้วรับรองคุณภาพ (Certified used cars) ที่ระยะทาง 60,000 กม. และ
70,000 กม. ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ

2. รถที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขสิทธิฟรีค่าบริการตรวจเช็คตามระยะทางของรถใหม่
สามารถใช้สิทธิฟรีค่าแรงตรวจเช็คตามระยะทางของรถใช้แล้วรับรองคุณภาพ (Certified used cars) ตามระยะที่ระบุในคู่มือภายใน 1 ปี
นับจากวันที่ซื้อฟรีค่าแรงตรวจเช็คตามระยะทาง 2 ครั้ง หรือ 20,000 กม.

ขั้นตอนการเข้ารับบริการเช็คระยะ


บริการนัดหมายเช็คระยะ โทร.02-022-6555 หรือ Line ID: @TOYOTASUMMIT