มาตราฐานการตรวจสอบ 210 จุด

มาตรฐานการตรวจสอบ 210 จุด

คือ การตรวจสอบสภาพ และการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถใช้แล้วโตโยต้าชัวร์ทุกคัน ว่ามีอุปกรณ์ชิ้นส่วนใดที่ทำงานบกพร่อง หรืออยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน จะถูกปรับสภาพและแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ หรือ เปลี่ยนอะไหล่แท้ใหม่จากศูนย์บริการมาตรฐาน โตโยต้าให้เรียบร้อย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า รถใช้แล้วโตโยต้า ชัวร์ ทุกคันอยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมสำหรับการใช้งานต่อไป โดยการตรวจสอบ 210 จุด จะมีหัวข้อตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

  รายการ หัวข้อ
  01 การตรวจเช็คและรับรองด้านเทคนิค  
    • การตรวจสอบเอกสาร 2 หัวข้อ
    • การตรวจสอบรหัสและระบบอิเล็คทรอนิคส์ 10 หัวข้อ
    • การตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ และตรวจสภาพรอบรถ 73 หัวข้อ
    • การตรวจสอบห้องเครื่องยนต์ 13 หัวข้อ
    • การตรวจสอบใต้ท้องรถ 20 หัวข้อ
    • การตรวจสอบระบบขับเคลื่อนไฮบริด 12 หัวข้อ
    • การตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 11 หัวข้อ
    • การทดสอบบนถนน 35 หัวข้อ
  02 การตรวจเช็คและรับรองสภาพรถภายนอกและภายใน  
    • การตรวจสภาพตัวถังภายนอกและโครงสร้างรถ 10 หัวข้อ
    • การตรวจสภาพภายในรถ 3 หัวข้อ
  03 การตรวจเช็คและรับรองด้านความสะอาด  
    • การรับรองความสะอาดภายนอก 8 หัวข้อ
    • การรับรองความสะอาดภายในห้องเครื่องยนต์ 2 หัวข้อ
    • การรับรองความสะอาดภายในห้องโดยสาร 8 หัวข้อ
    • การรับรองความสะอาดภายในห้องเก็บสัมภาระ 3 หัวข้อ